Thai  Thai

เกาะช้าง

ที่พักเกาะช้าง

เพิ่มเพื่อน

หาดบางเบ้า

หาดบางเบ้า
หาดบางเบ้า
หาดบางเบ้า
หาดบางเบ้า
หาดบางเบ้า

หาดบางเบ้า เป็นหมูบ้านที่เป็นชุมชนชาวประมงที่เก่าแก่และน่าสนใจ นอกจากความโดดเด่นที่ตั้งอยู่กลางน้ำแล้ว และยังเป็นแหล่งทำกะปิซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเกาะช้าง ชาวบางเบ้า ผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น เพราะเป็นญาติกันเกือบจะทั้งหมู่บ้าน สำหรับผู้มาเยือน ชาวบางเบ้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นมิตร อบอุ่น

 

แนะนำหาดอื่นๆ

 

Thai